SHROMÁŽDĚNÍ
Bohoslužby - při kterých jsme společně povzbuzeni zvěstí z Písma svatého, smíme také společně být posíleni i při společném přijímání Večeře Páně. Potěšením jsou pro nás i čtení z Písma, písně i modlitby - ke všem se smíme přidat a společně nést radosti i starosti druhých.
Biblická hodina - při ní smíme se nořit více do jednotlivého biblického oddílu a společně nad ním přemýšlet. Je při této příležitosti možnost uprostřed týdna prostě být spolu a zažívat "obecenství svatých".
Českobratrská církev evangelická - Farní sbor v Nejdku