Českobratrská církev evangelická - Farní sbor v Nejdku
Zde najdete větší texty o historii, či které nám mohou pomoci na cestě naší víry ...