PŘÍLEŽITOSTI - NÁVŠTĚVA Nabízíme vám možnost k setkání a rozhovoru, případně povzbuzení. Rád vás navštíví náš bratr farář a promluví s vámi. -
- KŘEST Budeme vděční, když vám budeme moci pomoci na cestě následování. A třeba společně dojdeme k tomu, že budete chtít se stát kristovci, následovníky Ježíše Krista. Toho znamením je právě veřejné přiznání ve Křtu svatém.
- SVATBA Rádi vám posloužíme i při společném vstupu do manželského života. K veřejnému vyznání vašeho vztahu může pomoci i vyprošené Boží požehnání jako zvláštní benefit.
- POHŘEB Chceme nést spolu s vámi i těžkosti, které se pojí s odchodem vašeho blízkého na věčnost. Abychom společně poděkovali a vyznali, že smrtí to nekončí.
Českobratrská církev evangelická - Farní sbor v Nejdku