Historie našeho sboru
V roce 1901 vznikla v tehdy německém Nejdku kazatelská stanice německého luterského sboru v Karlových Varech. V letech 1903-1904 byl postaven kostel. Samostatný sbor vznikl v roce 1922. Existoval do roku 1945, kdy musela většina Němců z českého pohraničí odejít - včetně členů sboru a jeho faráře.
Již v době mezi válkami se v Nejdku scházela také skupinka českých evangelíků. Impuls ke vzniku sboru ale přišel až ve chvíli, kdy se do Nejdku a jeho okolí krátce po skončení války dostala početná skupina reemigrantů ze Slezska. Jejich předkové odešli z českých zemí do Slezska, a to z náboženských i ekonomických důvodů. Ve Slezsku tvořili kompaktní českou komunitu na několika místech (např. v Bedřichově Hradci, ve Velkém a Malém Táboře, Petrovicích). Samostatný sbor vznikl v Nejdku oficiálně 1. května 1947, a byl tvořen téměř výlučně těmito reemigranty. Sbor dostal kostel a faru, původně patřící německé luterské církvi.
Dnes má náš sbor cca 100 členů, především v Nejdku, ale řada členů je roztroušena i po jeho okolí - v Potůčkách, Horní Blatné, Perninku, Abertamech, Suché, Pozorce, Děpoltovicích, Černavě, Bernově, Lesíku, Nových Hamrech a Tisové. Součástí našeho sboru je také kazatelská stanice v Jáchymově (se sborovým domem a možností ubytování).
 
Českobratrská církev evangelická - Farní sbor v Nejdku