Českobratrská církev evangelická - Farní sbor v Nejdku
Ústředí církve
https://ustredicce.e-cirkev.cz/
Západočeský seniorát
http://zapadocesky-seniorat.evangnet.cz/