Českobratrská církev evangelická - Farní sbor v Nejdku
KDE NÁS NAJDETE
Evangelickou faru v Nejdku najdete v ulici Husově čp. 525. Dvě špičky věže kostela je vidět z mnoha stran.
Jedete-li autem směrem od Karlových Varů, dojedete na náměstí a dáte se doleva. Na konci náměstí (za školou) zahnete doprava a podél autobusového nádraží pojedete do kopce. Tam se dáte doleva a kostel uvidíte přímo před sebou v zahradě mezi stromy. Pojedete-li směrem od Chodova a Vřesové, přejedete železniční přejezd a zabočíte na začátku náměstí doleva k autobusovému nádraží a dále jako výše. Pokud se k nám vydáte směrem od Kraslic a Jindřichovic, projedete pod železničním mostem a kolem Bernovského rybníka a kostel uvidíte na kopečku po pravé straně silnice.
V době od velikonoc do díkůvzdání probíhají bohoslužby v kostele, v zimním období se scházíme v sále na faře.